دانلود نرم افزار و راهنمای HMI TouchWin

TP Series  

      نرم افزار   Touchwin V2.C.6D   for TH series

 نرم افزار    Touchwin V2.78     for TP series

                                                                                                                

        راهنمای انگلیسی  TP Series Manual 5 Mb
      Internal Object 100KB
    XMP2-32 Manual  580kB
---------------------------------------------------------------------------------------------

کاتالوگ    TP Series Catalog  2.5 Mb

/ 0 نظر / 115 بازدید