نحوه تست قطعات الکترونیکی

۱ تست UJT UJT دانلود ۲ تست انواع خازن الف)خازنهای کوچکتر از ۱۰ نانو دانلود     ب)خازنهای بالاتر از ۱۰ نانووکوچکتر از۱ میکروفاراد دانلود     ج)خازنهای ۱میکرو فاراد تا ۱۰ میکرو فاراد دانلود     د)خازنهای بالاتر از ۱۰ میکرو فاراد دانلود ۳- تست مقاومت ثابت مقاومت ثابت دانلود   تست مقاومت های متغیر الف)پتانسیومتر دانلود     ب)تست ولوم دانلود     ج)تست مقاومت مخصوص LDR دانلود     د) تست مقاومت ویژه VDR دانلود     و)تست مقاومت PTC دانلود     ه)تست مقاومت ویژه NTC دانلود     ی)تست مقاومت MDR دانلود ۴ تست ترانزیستورBJT الف)تست ترتنزیستورBJT دانلود     ب۰طریقه شناسایی پایه های ترانزیستور توسط  مولتی متر آنالوگ دانلود      ج)چگونه ترانزیستور را تست کنیم دانلود ۴ تست ترانزیستورBJT د)نحوه تست دارلینگتون دانلود         ۵ تست ترایاک روش تست ترایاک دانلود ۶ تست تریستور نحوه تست تریستورSCR دانلود 7 تست دیود الف )دیود معمولی دانلود     ب)تست دیود زنر دانلود     ج)تست دیود ژرمانیومی دانلود     د)تست دیود دوبل دانلود     و)تست دیود پل دانلود     ه)تست دیود نوریLED دانلود
۷ تست دیود تست LED فرستنده مادون قرمز دانلود ۸ تست ماسفت نحوه تست ماسفت دانلود          


 

/ 0 نظر / 28 بازدید