انواع سنسورها

لیست انواع سنسورها

 

در این پست انواع سنسور ها را نام می بریم که همگی در ایران به راحتی پیدا می شود.در این بخش فقط نام انها نوشته شده است و شما باید در صورت نیاز کاتالوگ انها را خودتان دانلود کرده واز ان استفاده نمایید.
سنسورهای دما به دو دسته دیجیتال و انالوگ تقسیم می شود که در نوع دیجیتال مقدار دما اندازه گیری شده ودر خروجی المان به صورت دیجیتال اطلاعات داده می شود ولی در نوع انالوگ نسبت به دما در خروجی ولتاژ داده می شود که باید ان را به
A/d میکرو داد تا مقدار دیجیتال را بدست اورد.
سنسورهای دما از نوع دیجیتال:۱-
MAX 6577

2-
SMT 160 پلاستیکی

۳-
SMT 160 فلزی

۴-
DS 1820

5-
DS 18B20

6-
DS 1620

7-
LM 75

8-
AD 590


سنسوردما از نوع انالوگ:

۱-
LM 35

2-
LM 335

3-
KTY

4-
B511

5-
PT 100.400 – درجه ۴۰۰ تا ۵۰

۶-
PT 100.600 – درجه ۶۰۰ تا ۸۰

۷-
PT 500

8-
PT 1000

9-
PT 100 سرامیکی (در رنج های مختلف)


(
HALL EFFECT ) مغناطیس

انواع سنسورهای مغناطیسی (اثرهال)

UGN –۳۱۱۳ دیجیتال

UGN –۳۵۰۳ آنالوگ

SS 49

KMZ 10

HMC 1052 (سنسور زاویه وقطب نما(دومحوری

HMC 1053 سنسور زاویه وقطب نما(سه محوری)

 

 

لیست سنسور های رطوبت را در ادامه مطلب میتوانید مشاهده کنید .اما در کل سنسور های رطوبت به چند دسته تقسیم میشوند .

١- آنالوگ ٢- دیجیتال ٣- خازنی ۴- کالیبره شدهسنسور رطوبت


در این بخش هرکدام از سنسور ها با توجه به نوع آن با شماره تفکیک شده است .

١- آنالوگ ٢- دیجیتال ٣- خازنی ۴- کالیبره شده

۱-۱-
NS بدون نیاز به مدار ۰۶
۲-۱-
SBH-2H آنالوگ
۳-۱-
SBH- آنالوگ ۲
۴-۱-
SBH- آنالوگ ۱
۵-۱-
SBH-1H آنالوگ
۶-۱-
RUH- به همراه مدار درایور ۲۰۷
۷-۱-
RUH- سه سیم به همراه سنسور دما (ژاپنی) ۲۰۱
۸-۱-
SY-SH-220
1-9-
SHT 11 (SMD) دما و رطوبت دیجیتال۲-۱-
SHT 11 (SMD) دما و رطوبت دیجیتال

۲-۲-
SHT 15 (SMD) دما و رطوبت دیجیتال
۳-۲-
SHT دما ورطوبت دیجیتال ۷۱
۴-۲-
SHT دما و رطوبت دیجیتال ۷۵
۵-۲-
SMT-HS- رطوبت دیجیتال ۱۰
دیجیتال ۱۱۰۱ -۶-۲
۰۲ -۷- ۲
A دما و رطوبت دیجیتال۳-۱- خازنی ۱۱۰۱

۳-۲ خازنی ۸۱۸


۴-۱-
HIH- کالیبره شده ۳۶۱۰
۲-۴-
HIH- کالیبره شده برای سیلوها ۳۶۰۲
۳-۴-
S کالیبره شده خروجی خطی ۳۰

 

 

در این قسمت سنسور های فشار به چند دسته تقسیم بندی شده اند که در زیر میتوانید بخوانید.

۱٫
FSR
STRIN GAGE.2
3. فشار سیالات
۴٫ سنسورهای فشار تفاضلی در ۵ رنج فوق (دو لول)سنسورهای فشار

FSR : بدون نیاز به مدار درایور

۱-
FSR -1kgr دایره کوچک
۲-
FSR -5kgr دایره بزرگ
۳-
FSR -10kgr مربع
۴-
FSR -10kgr نواری ٣٠ سانتی متری

STRIN GAGE (استرنگیج)
۱- ۳۵۰
OHM
500
OHM-2
1000
OHM-3
350
OHM-4 پین دار

فشار سیالات

۱- ۵
PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۲- ۱۵
PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۳- ۳۰
PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۴- ۱۰۰
PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۵- ۳۰۰
PSI به صورت فلزی -آپسولوت

سنسورهای فشار تفاضلی در ۵ رنج فوق (دو لول)
LOAD CELL لودسل
۲۰۰
gr – 300 gr -500 gr – 100 gr
1
kgr- 3 kgr- 5 kgr- 10 kgr
20
kgr- 30 kgr- 50 kgr- 100 kgr

 

 

 

سنسورهای گاز
1- سنسور
MQ-2 حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود 

۲- سنسور
MQ-3 حساس به گازهای طبیعی- متان

۳-سنسور
MQ-4 حساس به گازهای طبیعی- متان

۴-سنسور
MQ-5 حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۵- سنسور
MQ-6 حساس به گازهای LPG – Propaneiso-butane

6- سنسور
MQ-7 حساس منواکسید کربن

۷- سنسور
MQ-8 حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن

۸- سنسور
MQ-9 حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

9- سنسور
MQ214 حساس متان

۱۰- سنسور
MQ216 حساس به کلیه گازها و گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۱- سنسور
MQ306A حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۲- سنسور
MQ307A حساس منواکسید کربن

۱۳- سنسور
MQ309A حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

 

 

 


سنسور های لیزر ومادون قرمز

لیزر


١- فرستنده ۵ میلی وات (قرمز)
٢- فرستنده ۵ میلی وات (قرمز) با قابلیت تغییر در تحدب لنز
٣- فرستنده ١٠ میلی وات (قرمز) با قابلیت تغییر در تحدب لنز
۴- فرستنده ٢۵ میلی وات (قرمز)
۵- انواع فرستنده های وات بالا فقط به صورت سفارشی
۶- فرستنده کابل نوری
tx178

1- گیرنده لیزر با دامنه دید ٣۵٠ نانومتر تا ١١٠٠ نانومتر ۳۴
B
٢- گیرنده کابل نوری
RX178
٣- گیرنده فتوپین دیود با پری آمپلی فایر
۴- دستگاهای تست کابل نوری با مدار های مختلف
۵- دستگاه تست وآزمایشگاهی لیزر به همراه منشور های مختلف
۶- کیف انواع منشور برای تست لیزر

مادون قرمز۱-

/ 0 نظر / 27 بازدید