نرم افزار و راهنمای فارسی و انگلیسی HMI esayview سری MT8000

  MT8000 Series    

EB8000 V 4.4.2   105 Mb (Farsi Support)             نرم افزار 

EB8000 V 3.4.5    73 Mb (Farsi Support)              نرم افزار

MT8000 Additional Libraries  22 Mb          کتابخانه تکمیلی

MT8000 User manual Eng 12 Mb  New-2009 NOV       راهنمای انگلیسی

MT8000 User manual Eng 8 Mb       راهنمای انگلیسی

MT8000 User manaul Farsi 29.7 Mb        راهنمای فارسی

/ 0 نظر / 39 بازدید